Solarno navodnjavanje

 
 

Ukoliko je vaše imanje sa zasadom kojem je potrebno navodnjavanje udaljeno, i ne postoji mogućnost priključka na distributivnu mrežu ili želite da smanjite troškove proizvodnje i povećate prihod, nudimo vam kompletne sisteme za navodnjavanje napajane sunčevom energijom ili kombinacijom sunčeve energije i energije vetra. Obratite nam se i mi ćemo vam u skladu sa vašim potrebama, željama i energetskim potencijalom vaše lokacije uraditi projekat sistema solarnog navodnjavanja sa ili bez automatizacije potrošnje vode i električne energije. Automatizacija podrazumeva ugradnju centralnog uređaja za daljinski nadzor i upravljanje radom solarne pumpe za vodu, automatskih ventila, proizvodnje električne energije, itd. Automatski sistem, takođe, sadrži merače vlažnosti zemljišta i senzore za kišu. Projektovani sistem je modularan i ukoliko se kasnije ukaže potreba može se jednostavno proširiti.

Pošto je projekat solarnog navodnjavanja direktno vezan za poljoprivredu, može se ostvariti sufinansiranje od strane IPARD fonda. S tim u vezi, nudimo pomoć u pripremi neophodne dokumentacije za prijavu na konkurs fonda.

Jedan od naših prvih realizovanih projekata je hibridni sistem (solar+vetar) za napajanje sistema za navodnjavanje zasada lešnika firme „Green Day“ iz Prhova. Projekat je finansiran od strane EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj),

 

REFERENCE SRBIJA