You are currently viewing Solarna elektrana na Mirijevu (Beograd)

Solarna elektrana na Mirijevu (Beograd)

Solarna elektrana na Mirijevu (Beograd)

Još jedan u nizu naših uspešno završenih projekata off-grid sistema predstavlja solarna elektrana na Mirijevu (Beograd). Instalisana snaga elektrane iznosi 3,06 kWp, a čine je:
– 9 PV modula Trina Solar, maksimalne snage 340 Wp;
– 4 gel baterije, 200 Ah;
– 1 invertor Must, snage 5 kW;
Montažna konstrukcija je sa mogućnošću manuelne promene nagiba PV modula, radi boljeg iskorišćenja sunčevog zračenja kako u letnjim tako i u zimskim mesecima.