You are currently viewing PROJEKAT SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU HLADNJAČA – FIRMA MENEX D.O.O KRUŠEVAC

PROJEKAT SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU HLADNJAČA – FIRMA MENEX D.O.O KRUŠEVAC

Za potrebe kompenzacije dela potrošnje u hladnjačama firme MENEX d.o.o izrađen je idejni projekat solarne elektrane od 500 kW za koju je dobijena dozvola od EPS-a za priključenje na mrežu. U okviru projekta predviđena je najsavremenija oprema koja uključuje upotrebu „optimizer“-a koji povećavaju koeficijent konverzije sunčeve u električnu energiju do 25% tako što kompenzuju neefikasnost panela koji se nalazi u senci. Projekat je u fazi aplikacije za IPARD sufinansiranje. Izrada elektrane se očekuje tokom leta 2020.