Kako do priključenja na solarnu električnu energiju?

U proteklih zadnjih  godina cena električne energije u Srbiji skakala  je nekoliko puta. I  po nepisanom pravilu, i tako kada se najmanje nadamo i očekujemo, nadležne službe najave novo poskupljenje struje , koje je svaki put  ispraćeno rečima da imamo “najjeftiniju struju u regionu”.

Svake zime, imamo visoke račune za struju, a ujedno da ne pričamo   na loš kvalitet vazduha  u zimskom periodu postaje sve izraženiji.  Proizvodnja električne energije, uz dobru energetsku efikasnost Vašeg doma, može biti rešenje kako za manji iznos na računima za električnu energiju, tako i za smanjenje zagađenja vazduha.

Usvajanjem Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE) i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, Vlada Republike Srbije omogućila je kako nove investicije tako i povećanje učešća OIE u ukupnoj proizvedenoj energiji.

Novi zakoni donose brojne značajne promene, kupac-proizvođač (prozjumer) je novina koja se sa nestrpljenjem iščekivala. Zahvaljujući pojednostavljenoj proceduri, svi koji to žele, na svoje krovove mogu da postave solarne panele i proizvode električnu energiju.

Koji su koraci do solarnih panela?

Prvi korak – Vaša Lokacija: mesto, ulica, broj ili koordinate na Guglovim mapama.Potom  treba navesti da li se solarna elektrana postavlja na krov ili zemlju

Drugi korak – Trebate nam poslati mesečne račune za električnu energiju za poslednjih godinu dana 

Treći korak – Bilo koji dokument na osnovu kog se mogu dobiti informacije o nagibu, završnom sloju i konstrukciji krovnih pokrivača , od kog materijala je krov i njegov nacrt

Četvrti korak – Potrebni su nam Vaši snimci objekta sa zemlje i same krovne površine kako bi se stekao uvid o visini objekta u odnosu na okolinu 

Peti korak – Potrebno je onda izraditi model sa rasporedom panela, koji se koristi za proračune proizvodnje i isplativosti investicija – obaveze projektanta solarne elektrane

Šesti korak – Šesti korak je DOZVOLA . Izrada samog idejnog rešenja IDR i idejnog projekta IDP. Sa ovom dokumentacijom se  vrši projektovanje i priključenje na distributivni sistem “Elektroprivrede Srbije”

Sedmi korak – Kada “Elektroprivreda Srbije” odobri priključak na mrežu. EPS dostavlja dokument o uslovima na osnovu kojih se radi idejni projekat priključenja solarne elektrane

Osmi korak – Izgradnja solarne elektrane, izlazak naše ekipe na teren , postavljanje solarnih panela i ostale opreme.

Deveti korak – Odobrenje na priključenje na EPS mrežu (traži se od EPS-a odobrenje za  priključenje solarne elektrane)

Deseti  korak  nakon izgradnje  solarne elektrane i odobrenja o priključenju izlazak ekipe EPS-a zlazak  , vrše sva potrebna merenja i predaje se zapisnik o priključenju elektrane na mrežu.

Jedanesti korak  ugovor sa EPS-om i sticanje statusa kupac –proizvođač. Zaključuje se ugovor o potpunom snabdevanju električnom energijom sa neto merenjem. Ovaj ugovor podpisuje vlasnik solarne elektrane i Elektrodistribucija Srbije.

Kako do finansijske podrške za izgradnju solarne elektrane?

 

Greenwatt je firma koja ima skopljene ugovore sa nekoliko banaka o kreditima za energetsku efikasnost.

Krediti za ulaganje u energetsku efikasnost su namenjeni su pre svega građanima i pružaju mogućnosti povraćaja novca do 15% ukoliko finansira jedna tehnologija, a ukoliko se kombinuju dve ili više povraćaj je do 20%.

Krediti za energetsko efikasan dom sa povraćajem omogućeni su u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u sklopu Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF). Stručnjaci u bankama spremni su u svakom trenutku da odgovore na sva vaša pitanja u fezi sa finansijama, dok sve dileme u vezi solarnih sistema rešava njihov dugogodišnji partner kompanije GREENWATT. Greenwatt je prva lider u izgradnji i projektovanju solarnih elektrana. Do sada su izgradili i isporučili opremu za značajan broj malih solarnih elektrana čija je ukupna instalisana snaga 8 MW. Stručni tim na[e fimre  spreman je da u svakom trenutku odgovori na sva pitanja i nađe najbolje rešenje za vašu solarnu elektranu. 

Kreditni eksperti banke spremni su da u svakom trenutku odgovore na sva vaša pitanja. Kako ih postaviti i saznati sve o kreditima možete naći na sajtu banke