You are currently viewing PILOT PROJEKAT HIBRIDNOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

PILOT PROJEKAT HIBRIDNOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Ovaj projekat je realizovan za potrebe napajanja 1ha zasada lešnika na imanju firme Green Day iz Prhova, a finansiran sa Green Innovation Voucher projekta koji nam je dodeljen od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sistem se sastoji od solarnih panela i vetrogeneratora koji zajednički napajaju solarnu pumpu za vodu koja pumpa vodu u sistem cevi za navodnjavanje. Sistem je automatizovan postavljanjem automatskih ventila koji kontrolišu protok vode u zavisnosti od daljinske komande, izlaza merača vlažnosti zemljišta i senzora za kišu. U sistemu postoji centralni uređaj za daljinski nadzor i komandovanje, kao i baterije koje omogućavaju napajanje u situacijama kada nema dovoljno sunca (oblačno a suvo vreme, noć). Razvijeni sistem je takođe moguće premestiti blizu domaćinstva i priključiti na kućnu instalaciju radi kompenzovanja potrošnje u periodima kada zalivanje nije potrebno (zimi).