OFF-GRID SOLARNI SISTEMI

Solarni Off-Grid sistemi podrazumevaju sisteme koji su nezavisni u svom radu. Za razliku od  On-Grid sistema, koji moraju biti povezani direktno na distributivnu mrežu. Potrošači se snadbevaju iz baterija tj. akumulatora.

Šta je bitno kazati , jeste da  solarni sistemi su specifični  za lokacije gde nema  elektro mreže. Jedini mogući način da obezbedite sebi struju , je  putem solarnih panela odnosno instalacijom i ugradnjom solarnog off grid  sistema.

Naše bogato  iskustvo govori da  ono gde se off grid  solarni sistemi najviše primenjuju jesu  vikendice, kućice, kamp kuće, kamp prikolice , kontejneri i dr.

U slučaju da se odlučite samo za  našu opremu bez instalacije,  budite sigurni da ćete od nas dobiti svaki savet za instalaciju iste. Sa druge strane ako se odlučite za opremu i instalaciju tada dobijate rešenje „ključ u ruke“. 

Solarni off grid sistemi  su prvenstveno namenjeni manjim potrošačima i predstavljaju idealan odabir raznih solarnih panela , invertora i baterija iz naše ponude.

Solarni sistemi off grid  nisu fiksni, svi elementi se mogu promeniti za drugi solarni sistem  iz naše ponude u zavisnosti od vaših potreba!

 

 

REFERENCE SRBIJA