MALE SOLARNE ELEKTRANE

 

Kuća Nizozemska

Svako domaćinstvo u Srbiji ima veliki potencijal za ekološku proizvodnju električne energije iz sunca, čime može da pokrije od 50% do 100% svojih potreba i time značajno smanji račune za električnu energiju. Budući da cena električne energije raste iz godine u godinu, domaćinstva koja se odluče za izgradnju solarne elektrane svake godine ostvaruju sve veće uštede.

Ukoliko ste zainteresovani da vaše domaćinstvo pretvorite u malu elektranu ekološke energije pozovite nas i mi ćemo vam ponuditi najisplativije rešenje sa najsavremenijom opremom. Solarna elektrana može biti pozicionirana na krovu vaše kuće i/ili imanju, a mi ćemo zajedno sa vama pronaći najoptimalniju lokaciju.

Vaša mini elektrana može biti priključena na distributivnu mrežu pri čemu postoje dve opcije:

  1. Elektrana predaje energiju mreži ukoliko se pojavi višak proizvedene energije odnosno ako je proizvodnja veća od trenutne potrošnje.
  2. Elektrana proizvodi energiju samo za potrebe domaćinstva i u slučaju da se pojavi višak energije proizvodnja se automatski smanjuje ili se višak energije skladišti u baterije odakle se može koristiti u situacijama kada nema sunčeve energije (noć, oblačno vreme)

U oba slučaja pripremamo dokumentaciju koja je potrebna za dobijanje odobrenja od strane EPS-a za priključenje na mrežu.

Ukoliko se, pak, nalazite u udaljenom (ruralnom) području i nemate mogućnost priključenja na distributivnu mrežu, onda je solarna elektrana pravo rešenje za vas, jer vam omogućava besplatnu električnu energiju i potpunu nezavisnost od Elektrodistribucije.

Za sve navedene slučajeve projektujemo najoptimalnije rešenje u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima. Nakon završenog projekta i eventualnog odobrenja od strane EPS-a (ukoliko je potrebno) vršimo brzu i efikasnu instalaciju, testiranje i puštanje u rad solarne elektrane u vašem domaćinstvu.

Bitno je da znate da ste od trenutka puštanja u rad elektrane pa nadalje stalno na dobitku!

Solarna elektrana za hladnjaču Frigo Sun

Projekat solarne elektrane za hladnjaču Frigo Sun u Kruševcu pušten je u pogon 26.04.2021. Instalisana snaga elektrane iznosi 10,36 kWp, a čini je 28 PV modula Trina Solar, snage 370 Wp. Za konverziju jednosmerne u naizmeničnu električnu energiju, upotrebljen je invertor Growatt.

REFERENCE SRBIJA