Kako do priključenja na solarnu električnu energiju?


Ugradite solarne panele i smanjite potrošnju električne energije.

Uz pomoć  kredita za energetsku efikasnost uz podršku EBRD i GEFF, sačuvaćete i svoj novac i životnu sredinu.

 
  • Iskoristite finansijski podsticaj (bespovratni novčani iznos koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD uz podršku EU) u iznosu od 15% do 20% od iznosa kredita:
    • 15% ako kupite jedan ili više proizvoda iz iste kategorije (npr. prozore ili vrata) 
    • 20% ako kupite dva ili više proizvoda iz različitih kategorija (npr. prozore i materijal za izolaciju spoljnih zidova)
  • Sredstva koja vam se vraćaju kroz finansijski podsticaj nemaju unapred definisanu namenu i možete ih koristiti za ostale potrebe svog domaćinstva
  • Tehnološki selektor je katalog unapred odobrenih energetski efikasnih tehnologija koje poseduju sertifikat energetske efikasnost