KOLIKO KWh SOLARNIH PANELA VAM JE POTREBNO ?

Okvirna predvidjavanja za solarne panele odstupanja +-%20

Start

0$

Hvala Vam , kontaktiracemo Vas ubrzo

Strana sveta

Na kojoj strani sveta na Vašem krovu
imate mogućnosti za instalaciju panela?
Morate da izaberite , da bi ste nastavili dalje

Fizičko ili Pravno lice ?

Morate da izaberite , da bi ste nastavili dalje

Karakteristike krova

Izaberite tip krova*
Nagib krova u stepenima je  [item-326_quantity] 

Godišnja potrošnja u  KWH: [item-461_price]

Potrebno Vam je solarnih panela za Vaš objekat   [item-883_price] 


Nagib krova u stepenima je  [item-326_quantity] 

Godišnja potrošnja u  KWH: [item-461_price]

Potrebno Vam je solarnih panela za Vaš objekat   [item-1011_price] 


Nagib krova u stepenima je  [item-326_quantity] 

Godišnja potrošnja u  KWH: [item-461_price]

Potrebno Vam je solarnih panela za Vaš objekat   [item-1013_price] 


Nagib krova u stepenima je  [item-326_quantity] 

Godišnja potrošnja u  KWH: [item-461_price]

Potrebno Vam je solarnih panela za Vaš objekat   [item-1015_price] 

Morate da izaberite , da bi ste nastavili dalje

Potrošnja električne energije

Unesite godisnju potrosnju elektricne energije*
Za pravna lica unosite VT višu tarifu
Unesite potrosnju KWh po mesecima počev od poslednjeg meseca

Pogledajte sliku ispod  vidite gde možete naći na Vašem računu utrošak KWh na godišnjem nivou na slici je označeno žutom bojom

Image

Pogledajte sliku ispod  vidite gde možete naći na Vašem računu parametre  na slici je označeno zelenom bojom

slika racun pravna lica

Izaberite tip brojila*
Morate da izaberite , da bi ste nastavili dalje

Kontakt podaci

Procena je da Vam je potrebno u KWh solarnih panela

Summary

Opis Informacije Količina KWh
popust kod :
Ukupno :